سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه شیاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور واحد ری
محمد رضوانی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران
علیرضا محمدی – دانشجوی رشته مهندسی ایمنی و حفاظت فنی

چکیده:

یکی از برجسته ترین موارد شایان توجه در زمینه حفظ و ارتقای شاخص سلامت فرد و جامعه برخورد صحیح، آگاهانه و هماهنگ با تکنولوژی های جدید کارآمد در مبحث پسماند و مدیریت پسماند می باشد که متاسفانه گاها به دلیل عدم مدیریت مناسب و استفاده از روشها ی نامطلوب سلامت جامعه و محیط زیست در معرض خطر قرار می گیرد. حجم بالای تولید زباله توسط مراکز بهداشتی – درمانی که به طور نمونه در سال ۱۳۸۳به ۷۷ تن زباله بیمارستانی در شهر تهران به ازای هر روز رسیده و عدم استفاده از فناوری های لازم جهت بی خطرسازی و دفن بهداشتی، مردم و ارگان های مرتبط را با چالشی بزرگ روبه رو کرده است .ضرورت بی خطرسازی زباله های عفونی بیمارستانها قبل از دفن از طریق تکنولوژیهای غیر سوز به ویژه استفاده از سیستم مرکزی استریلیزاسیون توسط دستگاههای اتوکلاو با توجه به میزان بالای زباله های عفونی و هزینه بسیار بالای دفن این دسته از پسماندها هزینه ای بالغ بر۶ تا ۲۰ برابر هزینه مصرفی برای دفن زباله های عاد ی با در نظر گرفتن خطرات ناشی از انتشار بیماریهای عفونی ) HBV، ( HCV ناشی از عدم بی خطرسازی و دفن غیر بهداشتی زباله ها استفاده از سیستمی کارآمد جهت امحاء پسماندهای بیمارستانی با در نظرگرفتن مسائل بهداشتی محیطی و اقتصادی حائز اهمیت می باشد. بی خطرسازی از طریق سیستم مرکزی در ۹۰ %ازبیمارستانهای کالیفرنیا انجام می شود که ۷۵%آن اتوکلاو مرکزی می باشد.