سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت مدرس

چکیده:

محدودیت منابع موجود برای احداث شبکه هایجدید آبیاری در دنیا پایین بودن عملکرد اغلب شبکه های آبیاری از حد انتظارات و صرف سرمایه های وسیع جهت ساخت و بهره برداری از آنها موجب توجه بیش از پیش به ارزیابی و ارتقا عملکرد بهبود مدیریت و افزایش بهره وری شبکه ها گردیده است یکی از روشهای پیشنهادی محققین دراین خصوص که نیازمند بهبود روشهای تحویل و توزیع و تامین انعطاف پذیری بالاتری است ارتقا سامانه های کنترل و خودکارسازی شبکه های آبیاری می باشد Malaterre, Rogers & Schuurmans, 1998 با توجه به محدودیت منابع آب و ضعف عملکرد شبکه های آبیاری کشور خودکارکردن شبکه ها درایران راهکارمهمی است که مستلزم توجه و بررسی های ویژه می با شد از اولین گام ها برای خودکارسازی شبکه ها استفاده از دریچه های خودکار است کهاستفاده از آنها از تلفات جلوگیری نموده و باعث افزایش راندمان شبکه خواهند شد دراین مقاله به یکی از دریچه های خودکار تحت عنوان فلوم گیت اشاره می گردد این دریچه بطور گسترده ای در استرالیا مورد استفاده قرارگرفتها ست.