مقاله فلور قارچی کانال خارجی گوش در مبتلایان به عفونت مزمن گوش میانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۱۲۲ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: فلور قارچی کانال خارجی گوش در مبتلایان به عفونت مزمن گوش میانی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت گوش میانی
مقاله قارچ
مقاله آسپرژیلوس نیجر
مقاله کاندیداSPP
مقاله ترایکوفایتون منتاگروفایتیس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم زاده عادل
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اتومایکوزیس یک عفونت قارچی شایع در مناطق حاره است که به صورت مزمن و حاد در کانال خارجی گوش دیده می شود. عفونت مزمن گوش میانی (اوتیت مدیا) با علایمی مثل کاهش شنوایی، سرگیجه، اختلال در تعادل، خروج ترشحات چرکی از گوش، درد و پاره شدن پرده گوش همراه است. این مطالعه به منظور تعیین فلور قارچی کانال خارجی گوش در مبتلایان به اوتیت مدیا مزمن انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه مورد – شاهدی روی ۶۳ فرد مبتلا به اوتیت مدیا مزمن و ۶۳ فرد غیرمبتلا به التهاب گوش انجام شد. نمونه گیری با استفاده از سوآپ استریل از کانال خارجی گوش انجام و در محیط های CMA،SCC و S کشت داده شد. اسمیرهای لازم تهیه و تشخیص جنس و گونه نهایی با استفاده از روش های اختصاصی اسلایدکالچر و روش سرمی جرم تیوپ انجام شد.
یافته ها: کشت قارچی مثبت کانال خارجی گوش در گروه های مورد و شاهد به ترتیب ۷۷٫۷۸ درصد و ۱۷٫۴۶ درصد تعیین شد (P<0.05) آلودگی کانال خارجی گوش از کل موارد کشت قارچی مثبت شامل ساپروفیت ها (۵۷٫۳۳ درصد)، مخمرها (۲۰٫۵۹ درصد) و درماتوفیت ها (۱۷٫۳۲ درصد) به ترتیب با زیرگروه های آسپرژیلوس نیجر (۴۱٫۶۶ درصد)، کاندیدا SPP (53.85 درصد) و ترایکوفایتون منتاگروفایتیس (۳۶٫۳۷ درصد) بود.
نتیجه گیری: میزان کشت قارچی مثبت کانال خارجی گوش افراد مبتلا به اوتیت مدیا مزمن به طور معنی داری از گروه شاهد بیشتر بود.