مقاله فلوتاسیون نرمه های کالکوپیریت در حضور نانوحباب های تولید شده با روش کاویتاسیون هیدرودینامیکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۸۱ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: فلوتاسیون نرمه های کالکوپیریت در حضور نانوحباب های تولید شده با روش کاویتاسیون هیدرودینامیکی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو – میکروحباب
مقاله فلوتاسیون کالکوپیریت
مقاله نرمه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی دربان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، اثر حضور نانو – میکروحباب ها بر بازیابی فلوتاسیون کالکوپیریت با دانه بندی -۳۸+۵ mm مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمایش های فلوتاسیون در حضور و بدون حضور نانو – میکروحباب ها برای بررسی تغییر بازیابی فلوتاسیون در غلظت های گوناگون کف ساز و کلکتور و نرخ های هوادهی انجام شدند. از روش نوین، دقیق و سریع تفرق اشعه لیزری برای تعیین اندازه ها و توزیع ابعادی نانو – میکروحباب ها استفاده شد. از متیل ایزوبوتیل کربینول (MIBC) به عنوان کف ساز و از پتاسیم آمیل گزنتات به عنوان کلکتور در pH=10 استفاده شد. نانو – میکروحباب ها توسط یک دستگاه نانوحباب ساز که بر مبنای پدیده کاویتاسیون هیدرودینامیکی در لوله های ونتوری طراحی و ساخته شد، تولید شدند. بررسی پایداری نانو – میکروحباب ها به عنوان تابعی از زمان (لحظه تولید تا ۱۰ دقیقه پس از آن)، نشان دهنده افزایش ابعاد نانو – میکروحباب ها از ۳۵۸ nm به حدود ۱۳ mm بود. حضور نانو – میکروحباب ها موجب افزایش بازیابی فلوتاسیون نرمه های کالکوپیریت بین ۲۱-۱۶% و کاهش مصرف مواد شیمیایی (کلکتور تا ۷۵% و کف ساز تا ۵۰%) شد. افزون بر این، نتیجه ها نشان داد که اثر نانو – میکروحباب ها بر افزایش بازیابی ذره های بیش نرمه(-۱۴٫۳۶+۵ mm)  نسبت به ذره های نرمه (+۱۴٫۳۶-۳۸ mm) بیشتر می باشد.