سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامعلی حقیقت – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهران، ت
محمدهادی دهقانی –
سیمین ناصری –
بهزاد هیبتی –

چکیده:

خطرات مرتیط با فلوراید یکی از مسائل مهم محیطی می باشد. فلوراید از جمله آنیونهای مهم ورودی به منابع آبی از طرق مختلف طبیعی و نیز فعالیتهای انسانی بوده، و به لحاظ بهداشتی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در غلظت های بالا، معمولا در منابع آب زیر زمینی دیده می شود. فواید و مضرات فلوراید در بدن انسان، به غلظت آن بستگی دارد. در این تحقیق به فلوئور زدایی ازمحلولهای آبی توسط نانولوله کربنی چند جداره، مشخصات و مطالعات جذب پرداخته می شود.مطالعه مورد نظر یک مطالعه بنیادی- کاربردی است که به صورت ناپیوسته درمقیاس آزمایشگاهی انجام گرفت. متغیرهای تجربی مختلف نظیر زمان تماس و غلظت اولیه در میزان حذف فلوراید بررسی گردید. در این پژوهش از مدلهای ایزوترمی فروندلیخ و لانگمیر و تمکین جهت محاسبه ثابت تعادل استفاده گردید.نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که با افزایش زمان تماس و غلظت اولیه کارایی حذف فلوراید افزایش می یابد. نتایج حاصل از مطالعات ایزوترمی نشان داد که حذف فلوراید توسط جاذب نانولوله کربنی چند جداره از معادله ایزوترمی فروندولیخ (۹۹۳/۰<R2) پیروی می کند. بر اساس نتایج به دست آمده بهترین مدل ایزوترم جذب فروندولیخ بود و این موضوع نشان می دهد که جذب سطحی فلوراید بر مبنای جذب بر روی یک سطح غیر هموژن با مقدار جذب نامحدود می باشد..