سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمصطفی بنی طبا – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین

چکیده:

مکانیک آماری نخستین نظریه ی فیزیکی بنیادی بود که مفاهیم آماری و تبیین احتمالاتی در آن نقشی بنیادی ایفا کردند . به زودی دریافته شد که مفهوم بنیادی، مفهوم تعادل است. اگر سیستم ها به حال خود رها شوند مقادیر پارامترهای خود را آن قدر تغییر می دهند تا به این حالت یعنی حالت تعادل برسند و دیگر تغییری مشاهده نمی شود. به علاوه، آشکار گردید که این میل خودبخودی به تعادل، فرآیندی است که از لحاظ زمانی نامتقارن است .مثلاً، دماهای نایکنواخت آن قدر تغییر می کنند تا یکنواخت شوند. همین فرآیند یکنواخت سازی در مورد چگالی ها نیز روی می دهد. مکانیک آماری نخستین نظریه ی فیزیکی بنیادی بود که مفاهیم آماری و تبیین احتمالاتی در آن نقشی بنیادی ایفا کردند. این رشته فرص تی ارزنده در اختیار فیلسوفان قرار داد تا آراء خود را در باره ی معنای احکام احتمالاتی و نقش احتمال در تبیین، با آن چه در صورت ورود احتمالات به یک نظریهی فیزیکی بنیادی در عمل روی می دهد مقایسه کنند. تبیینی که مکانیک کوانتومی از عدم تقارن در زمان فرآیندهای فیزیکی ارائه می کند نیز در تلاش فیلسوف برای فهم عدم تقارن ها در علیت و زمان نقش مهمی ایفا می کند