مقاله فلسفه سیاسی: رویکردها و الزامات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مطالعات سیاسی از صفحه ۶۵ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: فلسفه سیاسی: رویکردها و الزامات
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلسفه سیاسی
مقاله موضوعات فلسفه سیاسی
مقاله نسبی گرایی
مقاله مبناگرایی
مقاله اجتماعگرایی و کمالگرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توسلی رکن آبادی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعیان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فلسفه سیاسی همچون بسیاری از مفاهیم دیگر، تبیین های متفاوتی داشته و می تواند داشته باشد. تلقی نسبی گرایانه و تلقی مبناگرایانه دو دسته از تلقی هایی هستند که در طول تاریخ فلسفه سیاسی، از مفهوم فلسفه سیاسی و کار ویژه آن ارایه شده اند. تلقی مبناگرایانه که از طرفداران برجسته تر و پرشمارتری برخوردار است به نوبه خود به دو دسته کلی جهان شمول گرا و اجتماع گرا تقسیم می شود. این که ماهیت فلسفه سیاسی و پاسخ های ارایه شده به موضوعات آن را، عام و جهان شمول بدانیم یا اینکه فلسفه سیاسی را امری معطوف به زمینه ای اجتماعی و متن های معنادار فرهنگ او جوامع بدانیم، مشخص کننده علت بسیاری از منازعات معاصر در این حوزه از معرفت به ویژه در عرصه عدالت به عنوان یکی از مهمترین موضوعات فلسفه سیاسی است. هر تبیینی از فلسفه سیاسی، دریافتی از ماهیت فلسفه را در درون خود مضمر دارد و محققان این عرصه باید متفطن این امر باشد. همچنین نظریه معقولیت در هر فلسفه سیاسی جایگاه محوری دارد و نقد اساسی از یک فلسفه سیاسی باید به نظریه معقولیت آن معطوف باشد.