مقاله فلسفه ریاضی طبیعی گرایانه: مروری بر آراء پنه لوپه مدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در جستارهای فلسفی (پژوهش های فلسفی) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: فلسفه ریاضی طبیعی گرایانه: مروری بر آراء پنه لوپه مدی
این مقاله دارای ۳۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طبیعی گرایی
مقاله فلسفه ریاضی
مقاله پنه لوپه مدی
مقاله ویلارد ون کواین
مقاله فلسفه دوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدحیدر امید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طبیعی گرایی رویکردی به جهان از منظر علوم تجربی است. این نگرش در تبیین پدیده های هستی، از هر نوع شناخت پیشینی و در کل از هر آن چه فرای طبیعت است دوری می کند. این رویکرد در سه بعد هستی شناسی، شناخت شناسی و روش شناسی به هیچ هستومند غیر طبیعی و هیچ نوع معرفتی بیرون از چارچوب علوم تجربی و هم چنین هیچ روش و معیاری جز روش و معیار علم، متکی نیست. این نگرش حتی فلسفه را نیز شاخه ای از علم تجربی یا حوزه ای در ادامه آن به حساب می آورد. آراء پنه لوپه مدی در باب طبیعی گرایی، به ویژه در فلسفه ریاضیات، در ادامه کار کواین است. کواین به عنوان یک فیلسوف طبیعی گرای شاخص و پیشرو، نظریاتی موثر و جامع در زمینه های طبیعی انگاری و واقع گرایی علمی دارد. او بر خلاف فیلسوفان و معرفت شناسان قدیم، طبیعی انگاری است که برای علم تجربی مبنایی محکم تر از خود علم نمی جوید و در ارائه دیدگاه های خود به یافته های علوم تجربی تکیه می کند. پنه لوپه مدی در ابتدا کار خود را با طبیعی گرایی کواین آغاز می کند و در ادامه راه، برای پاسخ دادن به پرسش هایی که دیگر طبیعی گرایان در فلسفه ریاضیات مطرح کرده اند در جست وجوی روشی اساسی بر می آید. مدی معتقد است که چنان چه بین تبیین فلسفی از ریاضیات با ریاضی ورزی های موفق، مغایرتی پیش بیاید، این فلسفه است که می بایست عقب نشینی کند. نه فلسفه و نه حتی علم، هیچ کدام نمی توانند احکام روش شناسانه ریاضیات را لغو کنند و یا تغییر دهند. زیرا او علم و فلسفه را هر دو محکمه ای فوق ریاضی برای ریاضیات می داند. دستاورد مهم مدی در فلسفه ریاضی طبیعی گرا موسوم به طبیعی گرایی ناهمگن است که خود از آن به عنوان فلسفه دوم یاد کرده و در آن، بر استقلال اهداف و روش های ریاضی اصرار می ورزد. او فقط روش های ریاضی را برای ارزیابی و حل و فصل موضوعات و مسائل ریاضیات توصیه می کند و ریاضیات را توسط دیگر حوزه ها، غیر قابل نقد می داند. این مقاله در مرحله اول تلاشی است در تشریح و مرور آراء مدی در پایان مقاله ریشه ها و نظر منتقدان نگرش طبیعی گرایی، از دید او نقد و تحلیل می شود.