سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرضیه جعفریان صدیق –

چکیده:

هدف غایی تربیت وتعلیم در اسلام آن است که مقدمات حرکت و هدایت آدمی در صراط مستقیم پرستش پروردگار را فراهم آورد و معراج او را به مرحله کمال انسانی ، آسان سازد و بازگشت به احسن تقویمی را که بنیاد آفرینش وی برآن استوار است ، هموار کند تا استعدادهای عالیه روحی ملکوتیش شکوفا شده و لیاقت قدم نهادن در آستان قرب ربوبی را پیدا کند. روش تربیتی اسلام ، بر تمامی ابعاد وجودی انسان، اعم از جسمی و روحی و به تبع آن، زندگی مادی و معنوی او اشراف و عنایت دارد .در این مقاله با مرور آیات نورانی و هدایت بخش قرآن کریم و نهج البلاغه ونیز احادیث معتبر اسلامی ، فلسفه تربیتی اسلام استنباط و استخراج گردیده است.مبانی فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی بر ده اصل مهم خدا محوری ، تعقل ، کرامت ، اعتدال ، تفکر ، عزت، تدرج و تمکن، تسهیل و تیسیر ، توجه به آخرت در عین توجه به دنیا و عمل گرایی قراردارد.