سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالرضا کربول – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا،شرکت ملی حفاری ایران)
سیدمحمدجواد آزمون – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

در صنایع نفت و گاز از سیستم فلر برای تخلیه گازهای مازاد و زاید به اتمسفر استفاده می شود. آزاد سازی گازهای مذکور تاثیرات قابل توجه ای از جنبه های اقتصادی و زیست محیطی بر جای خواهد گذاشت. در این تحقیق اثرات گازهای ارسالی و سوزانده شده در فلر از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی بررسی می گردد. سپس روش های دفع گازهای زاید و فرایندها را بررسی نموده و در ادامه به حالات عملکرد فلر، اجزای سیستم فلر و مدل سازی فلر پرداخته می شود. سپس به فرصت های موجود برای صرفه جویی و کاهش گازهای ارسالی به فرایند فلرینگ پرداخته می شود و در انتها مدلی را برای محاسبه جریان گاز خروجی از فلر ارایه می شود.