سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن کریمیان عظیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه

چکیده:

رشته ادبیات پارسی اولین رشته تحصیلی بوده است که دوره دکتری آن در دانشگاهی در ایران عرضه شد. به نظر میرسد در حال حاضر دانشجویان مقاطع مختلف این رشته کما بیش با بن بستی پژوهشی مواجه بوده و علل گوناگونی منجر به وضعیت کنونی شده است. مقاله حاضر ، با استفاده از روش اسنادی، با هدف کندوکاو وضعیت پژوهشی رشته ادبیات پارسی در دانشگاهها انجام گردیده است. چگونگی وضعیت حاضر که حتی گریبانگیر برخی اعضای هیأت علمی شاغل به تدریس ادبیات پارسی نیز گشته است. علل این موضوع و چالشهای پیش روی دستاندرکاران ادب پارسی برای ایجاد تغییرات مثبت در این وضعیت بخش دیگری از پژوهش حاضر را تشکیل میدهد. در نهایت با توجه به تجربه پژوهش های بین رشته ای چند این پژوهشگر پیشنهاداتی ابداعی در سطوح برنامه کلان آموزشی پژوهشی و برنامه درسی ارائه میگردد. یافته ها حکایت ازآن دارد که تنها راه رهایی از درجا زدن، ایجاد تغییرات مفید و مؤثر در راستای پیشرفتهای شتابان علمی در رشته های مختلف علوم و فنون روز بشری است.