سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نادر مختاری افراکتی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان و وکیل پایه یک دادگستری
ابراهیم علی عسگری – کارشناسی ارشد فقه و حقوق

چکیده:

ما در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق پژوهشی و تحلیل به بررسی قابلیت فقه حکومتی در راستای توسعه تولید ملی پرداختهایم، هدف ما اثبات قابلیت فقه حکومتی در رشد و توسعه تولید ملی است. سؤالاصلی تحقیق این است، فقه حکومتی برای ایجاد شرایط مناسب تولید، تا چه حد میتواند مؤثر باشد؟ نقش منطقه فراغ در حمایت از تولید ملی و جذب سرمایه چقدر است؟ فقه حکومتی با اتکا به منطقه فراغ بهولی امر مسلمین اختیار میدهد که با در نظر گرفتن مصالح عموم احکامی جدید وضع کند یا قواعد و احکامی را نقض کند، این امر نشانگر انعطاف پذیری فقه حکومتی است. در انتها به این نتیجه میرسم کهفقه حکومتی این قابلیت را دارد که برای رشد و توسعه تولید ملی در زمینه های مختلف، اعم از جذب سرمایه، حمایت از حقوق مادی و معنوی تولید کننده، بازار یابی برای تولید کننده، ایجاد امنیت اقتصادی، مبارزه با عاملین اختلال در تولید ملی، و … بسیار مثمر ثمر واقع شود. زیرا فقه حکومتی از انعطاف پذیری بالای برخوردار است که به مقتضای زمان و مکان توجه دارد.