مقاله فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در معرفت سیاسی از صفحه ۴۹ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فقه حکومتی
مقاله فقه سیاسی
مقاله فقه فردی
مقاله فقه سنتی
مقاله فلسفه فقه
مقاله امام خمینی (ره)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سیدیان سیدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«فقه حکومتی» که یکی از مباحث اصلی در حوزه فلسفه فقه می باشد، نگرشی کل نگر و مبتنی بر دیدگاه حداکثری از دین است. فقه حکومتی، به مثابه یک روش و رویکرد در مقابل فقه فردمحور به شمار می رود و وصفی عام و حاکم بر تمامی ابواب فقه است؛ بدین معنا که فقیه در مقام استنباط احکام شرعی، اجرای احکام در بستر نظام حکومتی اسلامی را به عنوان نهاد اداره جامعه، مدنظر قرار می دهد. پرسش اصلی این نوشتار، «چیستی، چرایی و چگونگی» فقه حکومتی است. در چیستی، ماهیت فقه حکومتی تبیین می شود. در چرایی، ضرورت فقه حکومتی، و در چگونگی، روش و فرایند دستیابی به آن بررسی خواهند شد. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی ‎تلاش می کند تا ضمن بهره گیری از آرای فقیهانی همچون امام خمینی„ که احیاکننده فقه حکومتی در بعد نظری، و بنیان گذار جمهوری اسلامی بر مبنای بعد عملی فقه حکومتی در قرن معاصر به شمار می رود جوانب این موضوع را واکاوی و تبیین کند.