مقاله فقر خانواده و زنان شهری (با تاکید بر کلانشهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری) از صفحه ۷۳ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: فقر خانواده و زنان شهری (با تاکید بر کلانشهر تهران)
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکوری علی
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله با استفاده از یافته های قابل دسترس به مطالعه فقر خانواده و زنان شهری می پردازد. مباحث مقاله در دو بخش ارائه شده است: نخست ادبیات و مطالعات مرتبط با فقر و سپس ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی زنان، فقر و نابرابری جنسیتی در شهر بویژه در کلان شهر تهران مطالعه شده است. مقاله استدلال می کند که کلان‏ شهرهایی مانند تهران، به دلایل متعدد چون مهاجر‏پذیری فزاینده، عدم تناسب امکانات و تسهیلات عمومی، اقتصادی و اجتماعی با رشد فزاینده جمعیتی، فقدان سیاست های کارآمد حمایتی، نبود یا ناکارآمدی نهادهای حمایتی، نابرابری فزاینده و محدود بودن فرصت های شغلی با مظاهر عریان نابرابری و فقر جنسیتی آشکار مواجهند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که ۴۲ درصد جمعیت شهر تهران زیر خط فقر هستند. از نظر نابرابری درآمدی تفاوت های چشمگیری در بین خانوارهای زن سرپرست در بین مناطق شهر تهران مشاهده می‏شود. تفاوت در نابرابری های مولفه های اصلی رفاه خانوارها، یعنی تغذیه، بهداشت، آموزش و مسکن، هم در بین مناطق مختلف شهر تهران بسیار چشمگیر است و هم قدر مطلق بعضی از آنها همچون مسکن، آموزش و بهداشت بسیار زیاد است. بعلاوه، فقر و محرومیت زنان مولفه های چندبعدی اند؛ زنان از جمله زنان فقیر گروهی ناهمگنند؛ با توجه به متغیر بودن مکانی و زمانی وضعیت جوامع شهری، نیاز به رویکرد پویا و انعطاف پذیری برای مشخص کردن الگوهای تحرک اجتماعی یا گرفتار شدن در گرداب فقر هم برای زنان و هم برای مردان وجود دارد.