سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طیبه کوده حاتمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

درشهرهای مدرن و امروزی ما هردم عناصر طبیعی حضوری کمتر می یابند و آسمان ها بناها کف خیابان ها و جز اینها پیوسته به خاکستری و سیاه نزدیک تر می شود شهروندان از فضاها یا مکانهای مختلف شهر توقعات متفاوتی دارند برخی می بایست سرزنده و شادباشند و برخی نیز ارام ومتین رنگ که خود عنصری هویتی و عاملی برای تقویت خوانایی است امروزه چنان در تمام شهرها و محله ها بصورت تصادفی وسلیقه ای به کارگرفته می شود که بخشهای تازه ساخت شهری کویری با شهری درحاشیه دریای خزر تفاوت چندانی با شهر تهران ندارند از عمده ترین اهداف این مقاله رسیدن به طرح جامع رنگی برای شهر است دراین مقاله با روش علمی توصیفی و تشریح مختصری از وضعیت رنگ درشهرهای ایران و فقر رنگ در شهرها عوامل مختلفی در این مساله دخیل می بینیم بهعنوان نمونه کمبود افراد متخصص و عدم توجه به رنگ در تهیه طرح جامع شهرها