سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدالیاس مسلم پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان گروه زمین شناسی
مرتضی خلعت بری جعفری – پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تهران
مجید قادری – گروه زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

کمپلکس افیولیتی فنوج – مسکوتان در بخش مرکزی زون ساختاری مکران رخنموندارد و نمایانگر بقایای پوسته اقیانوسی نئوتتیس با سن مزوزوئیک است پریدوتیت های توالی گوشته ای ذوب بخشی ۱۰ تا ۲۰ درصدی را متحمل شده و ماگماهای نوع حوضه های پشت قوسی یا تولئیتی جزایر قوسی از آنها خارج شدهاست پریدوتیت ها درمراحل بعدی تحت تاثیر سیالات / مذاب های برخاسته از پوسته فرورونده و در نتیجه فعل و انفعالات پریدوتیت- مذاب / سیال دچا رتحول شدهاند از جمله شواهد پتروگرافی می توان خلیجی شدن پورفیروکلاست های ارتوپیروکسن وتشکیل الیوین های ثانویه درآنها رشد همزمان کلینوپیروکسن – الیوین و اسپینل بصورت سیمپلکتیک در حاشیه پورفیروکلاست های ارتوپیروکسن ، تشکیل الیوین و کلینوپیروکسن های ثانویه در الحاقهای سهگانه چند بلور ارتوپیروکسن وجود انکلوزیونهای اسپینل در الیوین های ثانویه و رشد کلینوپیروکسن درون پورفیروکلاست های ارتوپیروکسن را نام برد.