مقاله فعل های میانه و بررسی آن ها در اوستای جدید، بخش نخست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های زبانی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: فعل های میانه و بررسی آن ها در اوستای جدید، بخش نخست
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافت
مقاله گذرا
مقاله ناگذر
مقاله اکتیو
مقاله میانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم آژیده
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت الهی نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فعل در زبان های ایرانی باستان بر مبنای زمان، نمود، شخص، شمار و دو جهت اکتیو و میانه بررسی می شود. بنا بر دیدگاه رایج، جهت میانه وسیله تبدیل ریشه های گذرا به ناگذر است. این دیدگاه با مشاهده ریشه هایی فعلی شکل گرفته است که در جهت اکتیو، گذرا و در جهت میانه ناگذر هستند، در حالی که بررسی دقیق تر متون بازمانده از زبان های باستانی ایران، ویژگی های دیگری را آشکار می کند که اعتبار نظریه فوق را به چالش می کشد. این مقاله به تحلیل ساختار افعال میانه می پردازد و مقدمه ای است برای بررسی و بازنگری در طبقه بندی فعل های میانه در زبان اوستایی که در مقاله دیگری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.