سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا باقری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
طیبه پرهیزکار – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
سیدحسام مدنی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امیرمازیار رئیس قاسمی –

چکیده:

مطالعه حاضر به مقایسه فعالیت پوزولانی سل های نانوسیلیس (هایدروسل ها) با سطوح ویژه ۱۰۰ ۲۰۰ و ۳۰۰ مترمربع برگرم و تاثیر این مواد بر برخی از خواص مواد پایه سیمانی میپردازد. نتایج بیانگر آن هستند که سل های نانوسیلیس با سطوح ویژه بیشتر دارای نرخ واکنشپوزولانی بالاتر در خمیره های آهکی میباشند. نتایج واکنش پوزولانی در خمیره های سیمانی نیز موید تاثیرگذاری سطح ویژه نانوسیلیس ها برنرخ مصرف آهک هستند. آزمایش های تسریع شده یون کلر نشان دهنده آن میباشند که نانوسیلیس ها با سطوح ویژه پایین تر عملکرد بهتری نسبت به انواع ریزتر برای کاهش نفوذ یون کلر دارند، بعنوان مثال در سنین ۲۸ و ۹۰ روز مشاهده میگردد مواد سیلیسی با سرعت واکنشپوزولانی اولیه کندتر دارای قدرت ارتقاء بیشتر در مقاومت در برابر نفوذ یون کلر بوده اند. این بدان معناست که سرعت بالاتر واکنش پوزولانی منجر به عملکرد بهتر مواد بر بهبود دوام بتن در سنین بالا نمیگردد