سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهران بارانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اسفندیار بندریان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

امروزه جهت منافع و مزایای اجتماعی اقتصادی و سیاسی خود تلاشهای مداوم ومستمری را دربرنامه ریزی های ملی و منطقه ای خود انجام میدهند و کشور ایران بدلیل مرزهای طولانی خود نیاز به برنامه ریزی حساب شده ای می باشد درشرق کشور بدلیل وجودعوامل فقر بیکاری و اشتراک قومی و فرهنگی دردوسوی مرزها مساله قاچاق مواد مخدر کالا و سوخت را اسان کرده است و سالیانه میلیاردها دلار ضرر مالی تلفات زیادی ازنیروهای مسلح و آدم ربایی را دامن می زند دراین مقاله سعی شده است به بررسی عوامل موثربرامنیت مرزها بخصوص فعالیت های اقتصادی دوجانبه که منابع دو ملت را تضمین می کند مورد بررسی قرارگرفته تا ازضررهای بیجا ازجمله دیوارمرزی و خندق جهت امنیت مرزها جلوگیری شود.