سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدصادق نجدی – کارشناس تولید و کارشناس ایمنی و ارگونومی
سباتای عسگری – رئیس اداره انبارها

چکیده:

ارگونومی یعنی تناسب کار با انسان ارگونومی یعنی داشتن پرسنل سالم و پویا درتمام شرکت و دستیابی به این مهم فقط با داشتن فرهنگ سازی و رعایت مسائل ارگونومی امکان پذیر می باشد یک یاز این فرهنگ سازی ها رعایت اصول ارگونومی درواحدهای مهندسی چه درطراحی و چه درفرایند تولید می باشد واحدهای مهندسی آشنا به مفاهیم ارگونومی میتوانند عامل مهمی دربهبود شرایط کاری پرسنل درامر سفارش تجهیزات طراحی تجهیزات و دستگاه ها طراحی فرایند تولید و بهبود درفرایند تولید کارسنجی و زمان سنجی باشند این مقاله در مورد تعیین نفرات بهینه ازلحاظ ارگونومی درحمل و جابجایی بارو کاربرد آن درکارسنجی و زمان سنجی بعنوان ورودی مهندسی می باشد.