سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ثوره رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی- تکتونیک، دانشگاه فردوسی مشهد
بهنام رحیمی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

گسل های شمالی-جنوبی اصلی ترین و فراوان ترین گسل های موجود در بیوتیت مسکویت لوکوگرانیت خواجه مراد بوده و خطواره های حاصل از آنها به وضوح بر روی عکس های ماهواره ای و گوگل ارث قابل مشاهده هستند. انشعابات دم اسبی (Horsetail splay ) در پایانه و پول اپارت (Pull-apart ) در مناطق اتصالی، مثال هایی از ساختارهای قابل مشاهده در پهنه های تخریب این گسل ها هستند که تمامی این ساختارها، بیانگر شکل گیری فعالیت مجدد برروی این گسل ها می باشند. با توجه به شواهد موجود، این گسل ها در ابتدا گسل هایی امتدادلغز بوده اند که پس از فعال شدن مجدد به صورت گسل های نرمال با مقداری مؤلفه ی امتدادلغزی درآمده اند.