سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدجواد جعفری – کارشناس ارشد ، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
معصوم مازندرانی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گروه زیست شناسی، گرگان، ایران
حمیده سادات امیرلطیفی – کارشناس ارشد ، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
بهاره عباسی – کارشناس ارشد ، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

گیاه عدسک آبی با نام علمی( Spirodela polyrhiza Schleider (Lemnaceae که به طور فراوان در کشورهای چین و کره سافت می شود یک گیاه آبی بوده که به علف اردک نیز گفته می‌شود. این گیاه بسیار توانمند بوده و می‌تواند به عنوان منبع خوبی از پروتئین، تصفیه کننده زیستی آب‌های آلوده، در تغذیه حیوانات و حتی برای تولید سوخت اتانولی استفاده کرد. پژوهش انجام گرفته با هدف نشان دادن فعالیت‌های آنتی اکسیدانی عصاره اتانولی این گیاه انجام گرفت. فعالیت آنتی اکسیدانی که بررسی شد با استفاده از ۳ روش۱,۱-diphenyl-2-picryl hydrazyl (DPPH) و (TAC Total Antioxidant Capacity) وRP)Reducing Power ) انجام گرفت. محتوای فنولی با استفاده از روش فولین سیکالتو و با استاندارد گالیک اسید و برای فلاونوئید از استاندارد کوئرستین سنجیده شد. عصاره اتانولی عدسک آبی فعالیت آنتی اکسیدانی (۵۰٪ مهار به میزان ۲۷/۹۲ میکروگرم برمیلی لیتر) در روش DPPH داشت. میزان بدست آمده در دو روش RP و TAC 91٪ و۸۳/۶٪ بود . همچنین نتایج نشان داد که عدسک آبی میزان متوسطی از توتال فنول و مقدار فلاونوئید قابل توجهی را دارا می‌باشد.