سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهه امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدعلی تاجیک قنبری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نادر حسن زاده –

چکیده:

سوختگی غلاف برگ برنج ناشی ازقارچRhizoctonia solani یکی ازمهمترین بیماریهای مخرب برنج درسراسردنیا است کنترل بیولوژیک می تواند جایگزین مناسبی برای سموم شیمیایی جهت کنترل بیماریهای گیاهی باشد سوختگی غلاف برگ برنج نیز یکی از بیماریهایی است که تاحدودی توسط کنترل بیولوژیکی کنترل می شود دراین تحقیق قابلیت بیوکنترلی Streptomyces clavuligerus علیR.solani مورد ارزیابی قرارگرفت clavuligerus . S درتولید ماده ضدقارچی علیه بیمارگر درروشهای دیسکآگار و نشت از چاهک درآگار وکشت متقابل با تولید متابولیت های ضدقارچی خارج سلولی فعالیت انتاگونیستی بالایی از خود نشان داد متابولیت فعال clavuligerus . S درحلالهای قطبی قابل حل بود و حداقل غلظت بازدارنده ازرشدعصاره خام درحلال دی متیل سولفوکساید و متانول ۱٫۵۶۲mg/ml بود ماندگاری ماده موثردرمحیط درحالت محلول درآب مقطر استریل دردمای اتاق ۳۰-۱۵ درجه سانتیگراد حدود ۶ ماه تعیین شد عصاره خام تادمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد فعال بوده و ماده فعال درعصاره خشک به ترتیب یک و سه ماه دردمای ۱۵و۲۵ درجه سانتیگراد پایداری دارد.