سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیر
صدیقه محمدی – استاد یار گروه گیاه پزشکی – بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه

چکیده:

اثر آنتا گونیستی چهار جدایه (TA ، TS ، TR ،TH) قارچ Trichoderma harzianum و یک جدایه Trichoderma virens بر روی یک جدایه از قارچ Gaeumannomyces graminis جدا شده از خاک منطقه نقش رستم استان فارس مورد مطاله قرار گرفت . مطالعات ماکروسکوپی نشان داد که جدایه های مختلف قارچ TH از نظر مکانیسم های آنتا گونیستی روی قارچ عامل بیماری پاخوره گندم متفاوت عمل می کنند و از م ا ین این ۵ جدایه ، جدایه TH بیشترین و جدایه TV کمترین میزان رشد در کشت دو طرفه با قارچ بیمارگر را داشتند . در بررسی میکروسکوپی کشت متقابل جدایه های Trichoderma و Gaeumannomyces graminis تماس ، نفوذ ، پیچش ریسه ای جدایه های Trichoderma و قطعه قطعه شدن ریسه های قارچ بیمارگر مشاهده شد .