مقاله فعالیت ضد میکروبی فیلم خوراکی متیل سلولز غنی شده با اسانس اناریجه بر روی فیله های ماهی فیتوفاگ در شرایط نگهداری در یخچال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فرآوری و نگهداری مواد غذایی از صفحه ۱۳ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: فعالیت ضد میکروبی فیلم خوراکی متیل سلولز غنی شده با اسانس اناریجه بر روی فیله های ماهی فیتوفاگ در شرایط نگهداری در یخچال
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متیل سلولز
مقاله اناریجه
مقاله فعالیت ضد میکروبی
مقاله ماهی فیتوفاگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آریایی پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی پور حمید
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: الهامی راد امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فیلم پلی ساکاریدی زیست تخریب پذیر از طریق همراهی اسانس اناریجه در غلظت های ۰٫۵، ۱ و ۱٫۵ درصد حجمی / حجمی با متیل سلولز ساخته شد. سپس فعالیت ضدمیکروبی آن در برابر هفت باکتری شامل Staphylococcus aureus (PTCC) 1113)، Pseudomonas aeruginosa (PTCC 1310)، Pseudomonas putida (PTCC 1694)، (Esherichia coli (PTCC 1533)، Listeria monocytogenes (PTCC 1163)، Bacillus subtilis (ATCC 1715) و Vibrio parahemoliticus (PTCC 1610) مورد بررسی قرار گرفت. فیلم های حاوی اسانس اناریجه فعالیت ضدباکتریایی معنی داری را در برابر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی نشان دادند (P<0.05). در روکش های حاوی اسانس ناحیه بازداری با افزایش غلظت اسانس اناریجه در ماتریکس پلیمر افزایش پیدا کرد. بر اساس نتایج به دست آمده، پوشش متیل سلولز حاوی ۱٫۵ درصد اسانس اناریجه جهت ارزیابی میکروبی گوشت توانست از رشد باکتری های کل و باکتری های سرمادوست فیله ماهی فیتوفاگ در شرایط سرد نگهداری (۴ درجه سانتی گراد) جلوگیری نماید.