مقاله فعالیت ضدمیکروبی فیلم خوراکی پروتئین آب پنیر غنی شده با اسانس دارچین بر روی فیله های فیل ماهی در شرایط نگهداری در یخچال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۶۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: فعالیت ضدمیکروبی فیلم خوراکی پروتئین آب پنیر غنی شده با اسانس دارچین بر روی فیله های فیل ماهی در شرایط نگهداری در یخچال
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنسانتره پروتئین آب پنیر
مقاله دارچین
مقاله فعالیت ضدمیکروبی
مقاله فیل ماهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: اجاق سیدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فیلم پروتئینی زیست تخریب پذیر از طریق همراهی اسانس دارچین در غلظت های ۰٫۴، ۰٫۸ و ۱٫۵ درصد حجمی/ حجمی با کنسانتره پروتئین آب پنیر ساخته شد. سپس فعالیت ضدمیکروبی آن در برابر ۶ باکتری و یک قارچ شامل Lactobacillus lactis (PTCC 1366)، Streptococcus agalactiae (PTCC 1768)، Pseudomonas putida (PTCC 1694)، Esherichia coli (PTCC 3315)، Listeria monocytogenes (PTCC 1163)، Bacillus subtilis (ATCC 465) و قارچ Candida albicans مورد بررسی قرار گرفت. فیلم های شامل اسانس دارچین فعالیت ضدباکتریایی معنی داری را در برابر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی و نیز اثرات بازداری معنی داری را در مقابل قارچ مورد بررسی نشان دادند. در روکش ها و محلول تشکیل دهنده فیلم ناحیه بازداری با افزایش غلظت اسانس دارچین در ماتریکس پلیمر افزایش پیدا کرد (p<0.05). به طورکلی ناحیه بازداری محلول تشکیل دهنده فیلم بالاتر از روکش ها بود. بر اساس نتایج، پوشش کنسانتره پروتئین آب پنیر شامل ۱٫۵ درصد اسانس دارچین برای ارزیابی میکروبی گوشت فیل ماهی در شرایط سرد نگهداری (۴ درجه سانتی گراد) استفاده شد که توانست از رشد باکتری های کل و باکتری های سرماگرا فیله جلوگیری نماید.