مقاله فعالیت دفاعی سیب های مایه زنی شده با مخمر Pichia guilliermondii و سیلیکون در مقابل Penicillium expansum که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در گیاه پزشکی از صفحه ۲۲۳ تا ۲۳۳ منتشر شده است.
نام: فعالیت دفاعی سیب های مایه زنی شده با مخمر Pichia guilliermondii و سیلیکون در مقابل Penicillium expansum
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کپک آبی سیب
مقاله POD
مقاله ترکیبات فنولی
مقاله سیلیکون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: اعتباریان حسن رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز و نیز ترکیبات فنلی در میوه سیب، پس از تیمار با مخمرPichia guilliermondii A6 و سیلیکون (Si) و مایه زنی با قارچ عامل بیماری کپک آبی Penicillium expansum F1 بررسی شد. نمونه برداری در روزهای صفر، دوم، چهارم، ششم و هشتم پس از مایه زنی قارچ عامل بیماری انجام گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که فعالیت آنزیم پراکسیداز در طی روز های نمونه برداری افزایش یافته و بیشترین فعالیت آنزیم در روز هشتم در تیمار ترکیبی مخمر با سیلیکون (AS) با مقدار ۱۶۸٫۵۸/DOD/Min/mg Protein مشاهده شد. نتایج مربوط به مقدار ترکیبات فنولی نیز نشان دهنده بیشترین مقدار این ترکیبات در روز دوم پس از مایه زنی عامل بیماری در تیمار ASF با مقدار ۴۷٫۲۵ mg/g FW بود. بر اساس نتایج این آزمایش چنین به نظر می رسد که افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز و نیز ترکیبات فنولی می تواند دلیلی بر القای این ترکیبات دفاعی در میوه سیب باشد.