مقاله فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره میوه ولیک در پایدارسازی روغن سویا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی) از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۹ منتشر شده است.
نام: فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره میوه ولیک در پایدارسازی روغن سویا
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میوه ولیک
مقاله روغن سویا
مقاله آزمون DPPH
مقاله فعالیت آنتی اکسیدانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلمانیان شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی ماهونک علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اعلمی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
میوه دارویی ولیک بر روی برخی از سیستم های فیزیولوژیکی بدن مانند سیستم قلبی- عروقی اثرات سلامت بخشی دارد که این اثرات مفید با حضور ترکیبات آنتی اکسیدانی موجود در میوه مرتبط است. در این پژوهش، سنجش میزان ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی کل عصاره های استونی و اتانولی میوه ولیک به روش اسپکتروفتومتری انجام شد و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ها با آزمون های مهار رادیکال های آزاد DPPH، ظرفیت آنتی اکسیدانی کل و قدرت احیاءکنندگی مورد بررسی قرار گرفت و با آنتی اکسیدان سنتزی BHT مقایسه شد. همچنین تاثیر عصاره استونی بر پایداری اکسایشی روغن سویا با اندازه گیری دو فاکتور اندیس پراکسید و اسید تیوباربیتوریک بررسی شد. نتایج نشان داد که بالاترین میزان ترکیبات فنول و فلاونوئید به ترتیب ۱۰۰٫۷۵ میلی گرم گالیک اسید برگرم عصاره و ۲٫۱۴ میلی گرم کوئرستین بر گرم عصاره و نیز بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی در کلیه آزمون ها متعلق به عصاره استونی بود. این عصاره توانست تنها در آزمون DPPH فعالیت ضد رادیکالی بهتری نسبت به BHT نشان دهد. علاوه بر این، این عصاره در غلظت ۱۰۰۰ پی پی ام نسبت به BHT در غلظت ۲۰۰ پی پی ام توانست به طور موثری از تشکیل پراکسیدها در روغن سویا جلوگیری نماید. بنابراین، می توان میوه ولیک را منبع بالقوه ای از فنول ها و آنتی اکسیدان ها در نظر گرفت.