مقاله فضیلت از دیدگاه فارابی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در آینه معرفت از صفحه ۱۱۷ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: فضیلت از دیدگاه فارابی
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فضیلت
مقاله مدینه فاضله
مقاله فضیلت نظری
مقاله سعادت
مقاله اعتدال
مقاله کمال
مقاله خیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهارنژاد زکریا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تبیین مساله فضیلت از دیدگاه فارابی و اهمیت آن می تواند راهگشای فهم و درک برخی از مباحث کلیدی فلسفه وی مانند جامعه مدنی، مدینه فاضله، امت فاضل، اجتماع فاضل، معموره الفاضله (جهان برین و آباد) باشد. دیدگاه فارابی در بررسی و پژوهش پیرامون فضیلت متاثر از نگاه سعادتگرانه وی در باب اخلاق و کمال یابی انسان است. او بر این باور است که آدمی به طور فطری موجودی کمال جو و سعادت طلب است و برای نیل به این هدف والا و مقدس نیازمند ابزار و وسائل است، کسب انواع فضائل (نظری، فکری، اخلاقی و عملی)، همان ابزار و وسائل نیل انسان به کمال و سعادت است و دست یازیدن به فضائل یاد شده بر تعلیم و تربیت افراد جامعه مبتنی است، از این روی فارابی هدف تعلیم را اکتساب فضائل نظری و هدف تربیت را نیز محقق ساختن فضائل اخلاقی (و یا نفسانی) می داند. تلاش نویسنده، در این مقاله متکی بر فهم و درک وی از متون و آثار فارابی بوده و از این نظر به متون و آثار دیگران، کمتر ارجاع داده شده است.