سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیما قلی زاده – کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی ،دانشگاه علوم و تحقیقات
کیوان کیانفر –
آرزو حاجی شریفی –

چکیده:

حضور فضای سبز در سکونتگاههای انسانی،سنتی عمیق می باشد که ریشه دردوره های کهن دارد .مفهوم شهر سبز با وجود عناصر مختلف سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی و چشم انداز های مختلف تغییر کرده است .تنوع در کاربری زمین و شیوه های مختلف توسعه به همراه افزایش تراکم جمعیت در نواحی مختلف شهری فضاهای سبز مختلفی از نظر ترکیب ،هندسه و نحوه توزیع در جای جای سکونتگاهها انسانی ایجاد کرده است .این در حالی است که وجود شهری فشرده هم از نظر کیفیت و هم از نظرکمیت منجر به تغییر میزان فضای سبز موجود در شهر ها می شود. که این مسئله با وجود تراکم زیاد جمعیت در نواحی شهری و بالا بودن سطح آلودگی در آن ،شهروندان را به شدت دچار مشکل می سازد. محله مقدم یکی از محله های واقع در منطقه ۱۷ شهرداری تهران می باشد که به شیوه ای خودرو پدید آمده است .این محله با وجود تراکم بالای جمعیت ودارا بودن بافتی بسیار فرسوده تقریبا از کاربری فضای سبز محروم می باشد .که این مسئله شهروندان این محله را به شدت دچار مشکل ساخته وآنان را وادار به استفاده از فضای سبز سایر محلات در این منطقه کرده است . این تحقیق از نوع ماهیت ،کاربردی و از نوع روش ،تحلیلی –توصیفی می باشد.