مقاله فضایل اخلاقی در پزشکی و طبابت کلینیکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اخلاق پزشکی از صفحه ۳۱ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: فضایل اخلاقی در پزشکی و طبابت کلینیکی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مراقبت کلینیکی
مقاله فضایل اخلاقی
مقاله آموزش پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی شیما
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه مفهومی که از واژه «پزشک خوب» در ذهن تداعی می گردد، اغلب با پیامدهای درمانی برای بیمار، توانایی پزشک در پیروی راهنماهای عملی طبابت کلینیکی و مزیت اقتصادی پزشک پیوند دارد. در قرن حاضر، کمال در حرفه پزشکی و عملکرد کلینیکی، ماهیتی چالش برانگیز است، اگرچه رعایت قواعد و تکنیک های کلینیکی برای تعهد حرفه ای مهم هستند، ولیکن جایگاه اندکی در رشد ویژگی های شخصیتی و حرفه ای پزشک دارند. البته پزشکان فرصت دارند تا از طریق پذیرش یک اخلاق حرفه ای مبتنی بر فضیلت، مجددا تعهد به بیماران و عملکرد حرفه ای خود را تثبیت نمایند. فضایل اخلاقی ویژه ای وجود دارند که در بهبود عملکرد کلینیکی پزشک نقش حیاتی دارند.
در این مقاله، به دوازده فضیلت اخلاقی مختص حرفه پزشکی و همچنین فضایل اخلاقی محوری در ارائه خدمات کلینیکی، پرداخته شده است.
فهرست نمودن و تاکید بر این فضایل اخلاقی به عنوان یک هدف ایده آل، پزشکان را به تکاپو برای کسب این فضایل ترغیب نماید، چرا که از طریق همین فضایل اخلاقی است که ارزش هایی چون: احترام به بیمار، عزت و احترام به حرفه پزشکی، اعتماد بیمار به پزشک و کمال و بی نقصی حرفه و تخصص های پزشکی ارتقا می یابند.