سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

طیبه کوده حاتمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقی

چکیده:

تشویق به حرکت پیاده و ایجاد فضاهای پیاده گامی است در جهت رسیدن به شهر سالم . اما امروزه با پیشرفت فن آوری و افزایش حضور خودرو دستیابی به این گونه فضاها دشوار است.تحرک جسمانی و تقویت زندگی اجتماعی درنهایت منجر به سلامتی روحی شهروندان می انجامد.در این مقاله به اهمیت فضاهای پیاده مدار در شهر در راستای رسیدن به جامعه و شهر سالم اشاره می شود و به بررسی نظریه های مرتبط می پردازد. در پایان بحث به بررسیویژگی های فضاهای پیاده مدار و ارائه راهکارهایی جهت حضور هرچه بیشتر مردم در این فضای شهری می انجامد تا با ایجاد فضاهای مناسب برای تعاملات اجتماعی، در ایجاد شهرهایی انسانی تر و سالم تر مؤثر واقع شود. نتایج حاصل ازمطالعه نشان می دهد که پیاده مداری و ایجاد فضاهای پیاده محور رویکردی ا ست که با افزایش ایمنی عابرپیاده،ارتقای کیفی محیط،ایجاد فضایی آرام ، به دور از آلودگی هوا، کاهش بار ترافیکی و … بر زندگی شهروندان اثرگذار است. روش تحقیق از نوع توصیفی_ تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و بررسی کتب و مقالات معتبر می باشد.