سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کیهانه کیخسروکیانی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
سیامک طالبی –

چکیده:

هدف ما در این مقاله درون یابی پیکسل هایی است که در دو روش تخمین حرکت پیشرو و پسرو بر پایه مش از قلم می افتند. درالگوریتم پیشنهادی از تخمین حرکت دوجهته برای یافتن بهترین بردار حرکت استفاده می شود. این الگوریتم بر اساس ترکیبی از تخمینحرکت های پیشرو و پسرو می باشد. به این صورت، احتمال از بین رفتن بردارهای حرکت کاهش می یابد. برای از بین بردن محدودیت حرکت در لبه های فریم نیز ساختار جدیدی را پیشنهاد می دهیم که در آن لبه های فریم مرجع به صورت آینه ای برون یابی می شوند. شبیه سازی های انجام شده با تصاویر استاندارد، نشان دهنده ی افزایش کیفیت در حدود ۳٫۲ دسیبل الگوریتم پیشنهادی، نسبت به برخی از الگوریتم های درون یابیمی باشد.