سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیده فهیمه صالحی امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد
جواد وحیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
همایون موتمنی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

فشرده سازی تصویرنقش خیلی مهم دربسیاری ازکاربردهای مهم و گوناگون شامل گردهمایی تصویری از راه دورسنجش ازدور استفاده ازتصویربرداری ماهواره ای تصویربرداری اسناد تصویربرداری پزشکی ارسال دورنگار و کنترل وسایل هدایت ازراه دور درکاربردهای نظامی فضایی ایفا می کند فشرده سازی فراکتالی تصاویر یک تکنیک فشرده سازی پراتلاف است که با بکارگیری خاصیت خودمتشابهی محلی دریک تصویر افزونگی را استخراج می کند فشرده سازی فراکتالی تصاویر کیفیت مناسب تصویربازسازی شده را با نرخ فشرده سازی بالا فراهم می آورد و لیکن به علت جستجوی بهترین بلاک دراستخردامنه فرایند کدگذاری بسیارزمان برمی بشاد به منظور حل پیچیدگی زمانی بالای فرایند کدگذاری فشرده سازی فراکتالی تصویر دراین مقاله ازالگوریتم خوشه بندی فازی برروی بلاکهای برد و دسته بندی برروی بلاکهای دامنه استفاده شد هاست