سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر کریمی – دانشجوی دکتری دانشکده برق و کامپیوتر
شادرخ سماوی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مطالعه و آنالیز ژنها، نقش بسیار مهمی در کشف ساختمان ژنتیکی بیماری های حدید و تشخیص روش های درمان آنها بر عهده دارد. یکی از راه های مطالعه بر روی ژنها، بررسی فرآیند تظاهر ژنی (Gene Expression) است. جدیدترین و قدرتمندترین روش موجود برای این منظور، استفاده از ریزآرایه (Microarray) می باشد. تعداد زیاد تصاویر تولید شده در آزمایشهای تحقیقاتی که توسط ریزآرایه انجام می شوند از یک سو و فضایی که هر یک از این تصاویر اشغال می کنند از سوی دیگر، فشرده سازی تصاویر ریزآرایه را به یکی از گلوگاه های موجود در این زمینه تبدیل کرده است. در این مقاله روش جدیدی بر اساس تبدیل م وجک (Wavelet) جهت فشرده سازی تصاویر ریزآرایه به صورت بدون اتلاف (Lossless)ارائه شده است. نتایج پیاده سازی روش پیشنهادی، نشان دهنده برتری آن نسبت به سایر روش های فشرده سازی این نوع تصاویر می باشد.