سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد طباطبایی خوزانی – تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پزشکی
منصور وفادوست – تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پزشکی
محمدحسن مرادی – تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پزشکی

چکیده:

امروزه با توجه به حجم زیاد تصاویر پزشکی و ضرورت بایگانی و انتقال آنها، فشرده سازی این تصاویر ضروری به نظر می رسد . بدین منظور، روشهای متعددی برای فشرده سازی این تص ا ویر ارایه شده اند . یکی از این روشها، روش فراکتالی است که از ویژگیهای خودتشابهی موجود در تصویر استفاده می کند . ازمزایای این روش، ضریب فشرده سازی بالا، ساختار ریاضی خوب برای کدینگ ودیکدینگ سریع می باشد . عیب روش فراکتالی این است که زمان کدینگ در این روش بالاس ت. در این مقاله، برای بهبود زمان کدینگ از یک آلگوریتم خوشه بندی تصویر و کوانتیزاسیون برداری، مبتنی برنگاشت خودسازمانده کوهونن استفاده شده است . تعدادی تصاویر پزشکی بعنوان تصاویر تعلیم، برای ساختن کتابچه کد، برای کدینگ تصاویر آزمایشی بکار گرفته شده اند . برای افزایش ضریب فشرده سازی نیز از روش درختهای چندگانه استفاده شده است . نتایج شبیه سازی بر روی تصاویر پزشکی، نشان می دهد که این روش زمان کدینگ را، بدون تغییر قابل توجهی در کیفیت تصویر بازسازی شده و ضریب فشرده سازی، کاهش می دهد