سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا رنجبر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
سهیلا کرباسی – دانشگاه گلستان

چکیده:

اساس اکثر روشهای فشرده سازی تصویر برپایه حذف زواید چشمی و آماری استوار است بنابراین روشهای فشرده سازی همراه با حذف مقداری از اطلاعات کم ارزشتر می باشد که باعث می شود بازسازی همراه با خطا باشد دراین مقاله تلاش براین است که بازسازی با خطای قابل قبول با توجه به مورد کاربرد تضمین شود معیار سنجش دراین مورد می تواند کمی یا کیفی باشد معیارهای کمی میانگین مربعات خطا MSE نسبت سیگنال به نویزSNR و حداکثر سیگنال به نویزPSNR می باشند معیارهای کیفی معمولا مبتنی برفضاوت افراد درباره تصاویر می باشد که بستگی زیادی به خواص بینایی چشم انسان دارد معیارهای مختلف درکاربردهایمختلف می توانند وزنهای متفاوتی داشته باشد و نیز علیرغم موارد فوق می توان گفت که درطراحی یک الگوریتم بهینه به طور کلی سه مورد زیرمدنظر است بدست آوردن نسبت فشرده سازی هرچه بیشتر حداقل کردن خطای بازسازی طراحی الگوریتم های هرچه سریعتر که بتواند زمان فشرده سازیو بازسازی اطلاعات را به حداقل ممکن برساند.