سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طیبه نخعی مقدم – کارشناس نظارت بر مواد غذایی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان چابهار، معاو

چکیده:

مصرف کنندگان موادغذایی، موادی که کیفیت وارزش تغذیه ای بالایی داشته باشد را ترجیح می دهند. تولید این نوع مواد، به تکنولوژی های خاص وجدیدی نیاز دارد، مانند تکنیک های غیرحرارتی ازقبیل فشار هیدروستاتیک بالا ۲٫ فشار بین MPa 011 0211 برای غیر فعال سازی پاتوژنهای – موجود درمواد غذایی موثر می باشد فشارهیدروستاتیک بالا قابلیت لخته شدن را در شیر بدون تاثیر منفی بر بافت، طعم، ساختار وارزش تغذیه ای بهبود می دهد. فشار هیدروستاتیک بالا فرآیندی با کارایی بسیار برای تولید محصولات لبنی جدید با ارزش تغذیه ای بالا، کیفیت حسی، بافت مطلوبو عمرماندگاری بالا به شمار می رود