سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فریده میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه ارومیه
یونس نجفی درمیان – درمیان دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه ارومیه
طیبه پریزن – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار ایر

چکیده:

فرآیندهای حرارتی که به عنوان یک روش حرارتی معمول درفراوری حرارتی موادغذایی به کارمیروند توانسته اند توانایی خود را درزمینه ایجاد سلامتی و ایمنی درمحصولات غذایی به اثبات برسانند اما ازطرفی به کارگیری این روشها افت تغذیه ای و حسی محصولات غذایی را به دنبال خواهد داشت لذا اهمیت حفظ خواص تغذیه ای و حسی محصولات غذایی و تقاضای مصرف کنندگان برای محصولات غذایی با کیفیت تغذیه ای و حسی بالا پژوهشگران را برآن داشته تا روشهای دیگری را که برای تامین ایمنی درمحصولات غذایی درکنار حفظ کیفیت تغذیه ای و حسی آنها گسترش دهند از جمله این روشها می توان به فرآیند غیرحرارتی با استفاده از فشار هیدرواستاتیک بالا اشاره نمود دراین مقاله واکنشهای بیوشیمیایی درطول فرایند فشاربالا و اثرات آنها روی ایمنی و کیفیت محصولات غذایی گیاهی بررسی میشود.