سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل درویزه – استاد ، دانشگاه گیلان،دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک
رضا انصاری – استادیار ، دانشگاه گیلان،دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک
شیوا ترابی خداشهری – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه گیلان،دانشکده فنی، گروه مهندسی مکا

چکیده:

در این مقاله مقدار بهینه ی فشار اتوفریتژ ۱و همینطور شعاع مرزبین ناحیه ی الاستو پلاستیک بهینه یک سیلندر جداره ضخیم بسیار طویل که می توان آن را حالت کرنش صفحه ای فرض نمودهتحت فشارداخلی محاسبه شده است. مواد مورد بررسی پلاستیک کامل و با سخت شوندگی کرنشی غیر خطی می باشند. از روش المان محدود در حالت الاستیک و تعمیم آن به حالت پلاستیک یعنی بااستفاده از روش خواص مادی متغیر ۲ استفاده شده است.نتایج حاصل را با نتایج مربوط به یکی از مقالات که مسئله را به صورت تحلیلی حل نموده مقایسه نموده که بسیار به هم نزدیک می باشند