سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالحمید جعفری – عضو هیئت علمی، بخش متالوروژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی وحیدی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد، خوردگی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد حسین زاده – عضو هیئت علمی متالوروژی دانشگاه آزاد

چکیده:

هدف در این مقاله ایجاد پوشش های اکسیدی (سرامیکی) مختلف بر روی تیتانیم و آلیاژ Ti5Mo-4V-3Al بوده است و از سولفات سدیم هم به عنوان افزایش دهنده هدایت محلول استفاده شده است. ابتدا در آزمایات اثر نسبتهای مختلف یون فسفات به سولفات بر مورفولوژی سطح و تشکیل فازهای مختلف توسط SEM و XRD مورد مطالعه قرار گرفتند و نهایتاً سرعت خوردگی نمونه ها توسط دستگاه پتانسیواستات در محلولهای ۳٫۵%NaCl اندازه گیری شده اند. نتایج نشان می دهد با افزایش این نسبت مقاومت به خوردگی نمونه ها بیشتر شده است و حضور یون سولفات باعث کاهش پتانسیل سطحی نمونه ها می شود.