مقاله فر و شاهان و پهلوانان ایرانی فره مند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان (ادبستان) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: فر و شاهان و پهلوانان ایرانی فره مند
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فر
مقاله فره مندان
مقاله شاهان ایرانی
مقاله پهلوانان ایرانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تبریزی شهروی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فر یا فره یا خوره یا خورنه نیروی آسمانی است که در وجود هر انسانی به ودیعه گذاشته شده است، تا او را در انجام عملی که با وظیفه و حرفه آدمی مطابقت دارد یاری کند. فرمانروایان، موبدان، پهلوانان و… فره مخصوص به خود دارند، تا زمانی که فره ایزدی با افراد همراه باشد پیروزی با آنان یار است و به مجرد اینکه فره از آنان بگریزد، بخت از آنان روی می تابد.
بلندترین یشت اوستا، فروردین یشت است که مختص فروهر است. فروهر در اوستا فروشی، در پهلوی فروهر است. فروردین نیز از همین کلمه است.
فروشی (faravasi) مرکب است از فر به معنی پیش و مقدم و از ریشه وش (vas) که ممکن است به جای کلمه وخش (vaxs) به معنی بالیدن باشد. این نوشتار می کوشد تا با ذکر نام شاهان و پهلوانان ایرانی صاحب فر به ارزش و جایگاه این موهبت الهی بپردازد.