سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سجاد وثوقی امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه هرمزگان
محمد رسول رجایی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه هرمزگان

چکیده:

درصنعت نفت و گاز فراساحل رایزرهای دریایی به عنوان یکی از المان های مهم برای حفاری تولید و انتقال مواد از سرچاه به سکوهای دریایی مورد استفاده قرارمیگیرند این المانهای مهم تحت بارهای پریودیک ناشی از موج جریانهای دریایی و ورتکسها می باشند بنابراین طراحی آنها نیازمند تخمین دقیقی از فرکانس طبیعی رایزردریایی برای جلوگیری از پدیده رزونانس می باشد دراین مقاله پس از بررسی ارتعاش آزاد رایزردریایی فرکانس طبیعی آن با روش تبدیلات دیفرانسیلی محاسبه شده و با نتایج بدست آمده از پژوهشهای قبلی مقایسه می شود فرضیات ساده کننده ای که درانیجا به کاررفته است درمورد شرایط مرزی رایزر دریایی می باشد که برای دو حالت تکیه گاه گیردار دردو انتها و تکیه گاه مفصلی دردو انتها مورد بررسی قرارگرفته است.