سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن ملکی نژادشهربابکی – دانشجوی دکتری سازه
رضا رهگذر – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا احمدی – دانشیار دانشگاه علوم و تحقیقات ماهان کرمان

چکیده:

دراین مقاله یک مدل ساده ریاضی به منظور آنالیز ارتعاش آزاد سیستم ترکیبی قاب محیطی هسته مرکزی و کلاهک خرپایی درسازه های بلند ارایه شده است قاب محیطی و هسته مرکزی با استفاده از مدل پیوسته و درنظر گرفتن صفحات اورتوتروپیک متعامد به تیرهای طره توخالیمدل شده اند اندرکنش کلاهک خرپایی و هسته مرکزی برروی قاب محیطی به صورت یک لنگر متمرکز درتراز فوقانی سازه درنظرگرفته شده است با نوشتن روابط انرژی قسمت های مختلف سیستم ترکیبی و جایگزینی دراصل هامیلتون معادله دیفرانسیل حاکم و شرایط مرزی سازه بدست می آیند سپس با استفاده از اصل جداسازی متغیرها و نرمالیزه کردن پارامترهای موجود و بدست آوردن جواب غیربدیهی معادله مشخصه حاکم جهت بدست آوردن فرکانسهای طبیعی ارتعاش ازادسیستم ترکیبی بدست آمدها ست.