سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا میرزاگل تبار روشن – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
عیسی شوش پاشا – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مهدی قربان پورولوکلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

امروزه استفاده از لوله های مدفون جهت انتقال نفت و گاز توسعه چشمگیری یافته است و با توجه به واقع شدن ایران در منطقه لرزه خیز دنیا لزوم بررسی رفتار اینگونه سازه ها در برابر تحریکات دینامیکی زلزله ضروری به نظر می رسد یکی از انواع آنالیز دینامیکی خطوط لوله زیرزمینی آنالیز مودال است که در آن نیاز است تا خواص دینامیکی سازه تعیین شود دراین مقاله برنامه ای در محیط Matlab نوشته شده تا با تعیین ماتریسهای جرم و سختی فرکانس ها و مود های سازه را تعیین کند رفتار خط لوله زیرزمینی با استفاده از تئوری تیر بربستر ارتجاعی بصورت سه بعدی مدل شده و سپس معادله حرکت در دستگاه چنددرجه آزادی ایجادمی شود