سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم محبوب پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، باشگاه پژوهشگران جوان، ماهشهر، ای
حسام ثابتی – شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

چکیده:

در این مقاله فرکانس جدایش حبابها در جوشش استخری آب مقطر بطور تجربی اندازهگیری شده است. به این منظور دستگاه ویژهای طراحی و ساخته شد و فرایند جوشش آب مقطر بر روی یک هیتر استوانهای افقی از جنس استنلس استیلSS304A در رنج گستردهای ازفلاکس حرارتی و فشار اتمسفر مورد مطالعه قرار گرفت. در فلاکسهای حرارتی مختلف فیلمهایی با قابلیت ۱۲۰۰ فریم در ثانیه توسط یک دوربین فیلمبرداری دیجیتالی پیشرفته گرفته شد و به کمک فیلمها فرکانس حبابها تعیین گردید. نتایج تجربی نشان داد که با افزایش شار حرارتی مقدار فرکانس تشکیل حبابها نیز افزایش مییابد. نتایج تجربی با دادههای تخمینی از مدلهای موجود برای فرکانس تشکیل حبابها مقایسه و بهترین مدل معرفی گردید