سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی تردست – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مدیریت منابع آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
مرتضی موسوی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدجواد بلورچی – مدیرامور زمین شناسی مهندسی مخاطرات و زیست محیطی سازمان زمین شناسی و ا
امیر شمشکی – کارشناس مسئول گروه مخاطرات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک سازمان زمین

چکیده:

فرونشست سطح زمیندر اثر استخراج بی رویه از منابع آب زیرزمینی یکی از رویدادهایی است که در ایران به وفور مشاهده شدهاست این پدیده در صورت عدم مدیریت صحیح می تواند خسارات جبران ناپذیری را برای مناطق دچار این پدیده ایجاد کند شناسایی مناطق فرونشست و براورد نرخ آن مسلما نقش بسزایی درمدیریت و کنترل این پدیده خواهد داشت بررسی های سازمان نقشه برداری کشور نشان میدهد که در طی سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۲ بطور متوسط ۲۱ سانتی متر فرونشست زمین درمنطقه روی داده است حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق به علت خشکسالی های چند سال اخیر و تاسیس چاههای جدید موجب کاهش تدریجی منابع آب افت سطح آب، شور و لم یزرع شدن مزارع، خشک شدن بسیاری از چاهها و درنتیجه باعث نشست سطح زمین درمنطقه مورد مطالعه می شوند.