سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهرا منافی – رفسنجان، مجتمع مس سرچشمه، امور تحقیق و توسعه
سید علی سید باقری –

چکیده:

استخراج باکتریایی مس از کانسنگ سولفیدی حاوی پیریت فعال با استفاده از کشت مخلوط باکتری های مز.وفیل بررسی شده است. به دلیل درگیر بودن پیریت با کانی های مس در کانسنگ سولفیدی مذکور در فرایند تغلیظ (فلوتاسیون)، پیریت نیز وارد کنسانتره شده که این حالت باعث افت شدید عیار مس می گردد. در پژوهش حاضر امکانسنجی بیولیچینگ این نوع کانسنگ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آنالیز نمونه کانه نشان داد که عمده کانی مس، باتل رول (بطری غلتان) بهینه سازی گردید و پس از آگلومراسیون کانسنگ سولفیدی، در ۵ ستون، عملیات لیچینگ بیولوژیکی و شیمیایی به انجام رسید. میزان بازیابی مس در ستنو های حاوی باکتری و ستون شاهد بدون باکتری به ترتیب ۹۰% و ۵۰% حاصل شد. با توجه به نتایج فوق الذکر، فرایند استخراج بیولوژیکی مس را می توان به عنوان راه حلی مناسب جهت استحصال مس از کانسنگ مذکور استفاده نمود.