سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیررضا رضایی – برق منطقه ای اصفهان
مصطفی عظیمی – توزیع برق استان اصفهان
امیررضا محمدباقری – برق منطقه ای اصفهان

چکیده:

فروافتادگی ولتاژ از مهمترین مسائل و مشکلات شرکتهای برق در مواجهه با صنایع می باشد و تقریبا ۸۰درصد از مشکلات کیفیت برق موجود در سیستم را شامل می شود می توان گفت اصلی ترین علت رخداد آن خطاها اتصال کوتاه بوده که خطاهای نامتقارن مانند اتصال کوتاه تکفاز به زمین سهم عمده ای را نسبت به خطاهای متقارن که به ندرت در سیستمهای قدرت اتفاق می افتد به خود اختصاص میدهد نوع اتصال ترانسفورماتورها در شدت یا کاهش فروافتادگی های ولتاژ درشبکه موثر می باشد این مقاله تاثیر اتصالات مختلف ترانسفورماتورها در شبکه های توزیع برروی فروافتادگی ولتاژ که به دلیل اتصال کوتاههای مختلف اتفاق افتاده است را با تئوری و سپس شبیه سازی شبکه نمونه با نرم افزار Digsilent بررسی می نماید.