سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی اکبر دهاقین – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره شغلی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

کارآفرینی به عنوان موتورمحرکه اقتصادی جوامع برای ایجاد و توسعه اشتغال مولد و پایدار متاثر ازارزشها هنجارها باورها و نگرشهای جامعه یا به بیان دیگر فرهنگ جامعه است کارآفرینان دارای خرده فرهنیگ به نام فرهنگ کارافرینی هستند که متاثرازفرهنگ جامعه است شناسایی ابعاد فرهنگ کارافرینی یک جامعه و توجه به تفاوتهای فرهنگی برای رشد و توسعه فرهنگ کارافرینی پایدار لازم است دراین مقاله که مروری برپژوهشهای مفهومی و تجربی درزمینه فرهنگ کارافرینی و مولفه های مرتبط با آن درایران و دیگر کشورهاست سعی شده مدلها نظریه ها و نتایج حاصل ازپژوهشهای کیفی و کمی فرهنگ کارافرینی درجوامع مختلف را مورد بررسی قرار دهد تا ضمن روشن شدن میزان و کیفیت تحقیقات انجام شده تا حد امکان راهگشای پژوهشهای آینده به ویژه درکشورمان باشد.